IMG_0367.jpg
Generalforsamling
onsdag d. 18 marts

 

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 18. marts kl 20:00.

Ønsker du at deltage så skriv os en mail så vi kan registrere din tilmelding.

Indkomne forslag skal sendes til formanden på foodyfredensborg@gmail.com senest 14 dage før.

Dagsorden for kommende generalforsamling

 

1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab

4.    Fastlæggelse af støttemedlemskab

5.    Godkendelse af budget

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7.    Valg af revisor

8.    Indkomne forslag

9.    Eventuelt

Foreningens vedtægter

 

Se foreningens vedtægter